Komitet organizacyjny

dr inż. Piotr Guzewski – przewodniczący KOKN
Robert Brzeziński – z-ca przewodniczącego KOKN
Zbigniew Kwiatkowski – sekretarz KOKN
Tomasz Lewandowski – członek
Tomasz Wiśniewski – członek
Marek Koszela – członek
Robert Klonowski – członek
Alicja Borucka – członek