Program

Program szczegółowy konferencji naukowej

Dzień I – 09.10.2019
10:00 – 10:45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – Pawilon 7 Sala A
10:45 – 11:00 OTWARCIE 2. KONFERENCJI DOCHODZENIA POPOŻAROWE – NAUKA I TECHNIKA
PIERWSZA SESJA NAUKOWA
11:00 – 11:15 Bezpieczeństwo pożarowe składowisk odpadów w świetle nowych regulacji prawnych
Tomasz WIŚNIEWSKI – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
11:15 – 11:30 Pożary składowisk odpadów – organizacja oględzin oraz bezpieczeństwo zespołów oględzinowych
Przemysław BERUS – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
11:30 – 11:45 Branża odpadowa – skazana na ryzyko pożaru?
Tomasz WIŚNIEWSKI – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 12:30 Problematyka dochodzeń popożarowych obiektów wielkogabarytowych po utracie stateczności
Tomasz DASZKIEWICZ – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
12:30 – 12:45 Zagrożenia pożarowe w obiektach wykonanych z płyt warstwowych – studium przypadku
Tomasz LEWANDOWSKI – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
12:45 – 13:00 Ocieplenia a bezpieczeństwo pożarowe. Wytyczne SITP WP – 03:2018
Maria DREGER – Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego „Nie Igraj z Ogniem” NIzO
13:00 – 13:15 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
13:15 – 15:30 LUNCH / ZWIEDZANIE TARGÓW POL-ECO SYSTEM
DRUGA SESJA NAUKOWA
15:30 – 15:45 Dokumentacja medyczna i metody obrazowania medycznego
w identyfikacji ofiar pożarów

dr n. biol. Dorota LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
15:45 – 16:00 Studium przypadku zabójstwa rodziny przez podpalenie domu jednorodzinnego – wybrane aspekty z perspektywy medyka sądowego
dr med. Rafał SKOWRONEK – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
16:00 – 16:15 Czynniki wpływające na zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych
Grzegorz KOTULEK – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
16:15 – 16:45 Postępowanie po pożarze o poważnych skutkach i pomoc medyczna poszkodowanym
dr hab. inż. Renata WŁODARCZYK – Biegły sądowy z listy prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
16:45 – 16:55 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
16:55 – 17:00 PODSUMOWANIE 1 DNIA KONFERENCJI
Dzień II – 10.10.2019
TRZECIA SESJA NAUKOWA
10:30 – 10:45 Ocena wyrobów budowlanych na podstawie badań reakcji na ogień I rozprzestrzeniania ognia
dr inż. Bartłomiej PAPIS – Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych w Pionkach
10:45 – 11:00 Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych
Bartłomiej SĘDŁAK – Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych w Pionkach
11:00 – 11:15 Przypadek pożaru hali produkcyjno-magazynowej o niskiej wartości obciążenia ogniowego
Piotr LESIAK – Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
11:15 – 11:30 Ocena degradacji po pożarze metalowych elementów konstrukcyjnych – badania i zalecenia eksploatacyjne
Mateusz DZIUBEK – Machinefish Materials & Technologies Sp. z o.o., Sp.k.
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:15 Analiza chemiczna próbek zabezpieczonych z miejsca pożaru – charakterystyka dwóch przypadków
dr Rafał BORUSIEWICZ – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie
12:15 – 12:30 Analiza przydatności stosowania mierników przenośnych przy ustalaniu przyczyny pożaru
dr Barbara OŚCIŁOWSKA – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
12:30 – 12:45 Analiza przyczyn, zagrożeń i rozwoju pożarów w samochodach osobowych
dr hab. Marzena Półka – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
12:45 – 13:00 Kominy – a ochrona przeciwpożarowa
Marek LIS – MK Sp. z o. o.
13:00 – 13:15 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
13:15 – 15:30 LUNCH / ZWIEDZANIE TARGÓW POL-ECO SYSTEM
CZWARTA SESJA NAUKOWA
15:30 – 15:45 Problematyka badań parametrów wybuchowości pyłów przemysłowych
dr
Damian BĄK – Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
15:45 – 16:00 Analiza znamion typizacji związanych ze sprowadzeniem pożaru
Paweł GUZEWSKI – Uniwersytet Śląski
16:00 – 16:15 Zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku – odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem odpadów
dr Leszek KARSKI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Standard Systems Sp. z o.o.
16:15 – 16:30 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
16:30 – 16:35 PODSUMOWANIE 2 DNIA KONFERENCJI
16:35 – 16:45 ZAKOŃCZENIE 2. KONFERENCJI DOCHODZENIA POPOŻAROWE – NAUKA I TECHNIKA

UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu konferencji