Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej:prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst, Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Uczelni Łazarskiego

Członkowie Rady Naukowej:

prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Leszek Wieczorek, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
dr hab. Renata Włodarczyk, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dr hab. Marzena Półka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
dr hab. n. med. Czesław Żaba, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr n. med. Radosław Juźwiak, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy
dr inż. Paweł Janik, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Piotr Guzewski – Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych