Rejestracja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko
Członek PTEDPNiezrzeszony

Stopień i/lub tytuł zawodowy

Tytuł naukowy

Biegły z zakresu

Z listy Sądu Okręgowego w

Nazwa reprezentowanej instytucji

Adres e-mail

Dane do faktury za udział w konferencji (nie wystawiamy faktury VAT)

Dane niezbędne do wystawienia dyplomu uczestnictwa

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia

Województwo

Imię ojca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji udziału w konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014 r., poz.1182 ze zm.)


OPŁATY

Opłata za udział w konferencji wynosi:

- dla członków PTEDP: 700,00 zł

- dla osób niezrzeszonych: 800,00 zł

Rezygnację z udziału przyjmujemy wyłącznie drogą pisemną (na adres e-mail: konferencja@ptedp.pl) do 20 września 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.


Opłata konferencyjna obejmuje:

- karnet wielokrotnego wejścia na teren MTP - Targi POL-EKO SYSTEM 2019,

- udział w sesjach wykładowych,

- wydawnictwo konferencyjne,

- materiały konferencyjne,

- certyfikat uczestnictwa,

- posiłki (obiady; bufet kawowy).


Płatna przelewem na konto:

55 2490 0005 0000 4500 4361 6990
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Tytuł przelewu: 2 Konferencja DPNiT (Imię i Nazwisko uczestnika)