Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w konferencji wynosi:

  • dla członków PTEDP: 700,00 zł
  • dla osób niezrzeszonych: 800,00 zł

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie drogą pisemną (na adres e-mail: konferencja@ptedp.pl) do 20 września 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • karnet wielokrotnego wejścia na teren MTP – Targi POL-EKO SYSTEM 2019,
  • udział w sesjach wykładowych,
  • wydawnictwo konferencyjne,
  • materiały konferencyjne,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • posiłki (obiady; bufet kawowy).

Płatności należy dokonać przelewem na konto:

55 2490 0005 0000 4500 4361 6990
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Tytuł przelewu: 2 Konferencja DPNiT (Imię i Nazwisko uczestnika)